meteen contact
neem meteen contact op voor een oriënterend gesprek

Dinmed
Waterscheerling 31
3824 GA Amersfoort
Tel. 06-53351963
KvK: 59264268
BTW nr: NL.001953192.B.73

Email:

info@dinmed.nl

Gedeelde smart en gedeelde vreugd

Bij de alom bekende VAR – Verklaring Arbeidsrelatie – ligt de verantwoordelijkheid bij de opdrachtnemer. annex zzp’er / ondernemer. Staatssecretaris van Financiën Wiebes heeft nu een wetsvoorstel ingediend, waarbij die verantwoordelijkheid gedeeld wordt. Die nieuwe VAR heet BGL (Beschikking Geen Loonheffing).
Smart en vreugde worden nu gedeeld door opdrachtgever, opdrachtgever, Belastingdienst en de Rijksoverheid.

Voordelen voor de Belastingdienst

VAR.briefhoofd
De BGL moet voordelen hebben voor de Belastingdienst. Anders kwam de overheid niet met een wijziging van de huidige VAR-regeling.
Die voordelen liggen met name op het terrein van de vereenvoudiging van de controle. Dankzij deze efficiencyslag zal de Belastingdienst de komende jaren absoluut (financiële) winst boeken.
De vereenvoudiging wordt bereikt door een deel van de controle bij de opdrachtgever te leggen. Via een vragenlijst, die door beide partijen – opdrachtgever èn opdrachtnemer – wordt ingediend, wordt bepaald in hoeverre voor een specifieke opdracht een verplichting tot loonheffing bestaat. Is er – om in de oude terminologie te blijven – géén arbeidsrelatie, dan wordt een BGL afgegeven.
Het proces wordt daardoor (in elk geval voor de fiscus) verder geautomatiseerd. De verantwoordelijkheid wordt bij de Belastingdienst weggehaald en gelegd waar het – volgens de wetgever – hoort, namelijk decentraal bij de partijen in de overeenkomst.

Voordelen voor de zzp’er

De zzp’er heeft bij de VAR altijd duidelijkheid over zijn positie t.o.v. de opdrachtgever. Bij een VAR-wuo is er standaard ‘geen sprake van een arbeidsrelatie’. Echter, achteraf wordt beoordeeld of de VAR terecht is toegekend. Dit kan zowel voor de zzp’er als voor de opdrachtgever vervelende consequenties hebben. Voor schijnzelfstandigen is dit dan ook slechts een schijnzekerheid.
Door de gedeelde verantwoordelijkheid biedt de BGL nieuwe kansen voor de zzp’er. Immers, het komt niet langer enkel aan op zijn of haar kennis en inschattingen. De opdrachtgever is nu niet alleen een sparringpartner, maar ook een medeverantwoordelijke. Veel zzp’ers hebben nu eenmaal onvoldoende feeling met fiscale en aanverwante aspecten van het ondernemen.
Een goede (belasting)adviseur kan overigens – ook in het kader van de BGL – altijd uitkomst bieden.

De aanvraag in praktijk

De Belastingdienst ontwikkelt een speciale webmodule voor de aanvraag van de BGL. In afwachting daarvan blijft de VAR over 2014 langere tijd geldig.
In de webmodule vult de zzp’er een aantal vragen in. De antwoorden leiden automatisch tot een overzicht van de afspraken in de overeenkomst tussen de opdrachtgever en de opdrachtnemer / zzp’er.
Omdat de opdrachtgever hiermee expliciet akkoord moet gaan, wordt de verantwoordelijkheid gedeeld en – vanuit de huidige situatie gezien – gedelegeerd naar deze partijen in de overeenkomst. De Belastingdienst heeft nog slechts de taak om de juiste toepassing van de systematiek te ‘handhaven’.

Discussie in top van besluitvorming

Het kabinet kiest onmiskenbaar voor de nieuwe methode van de BGL. De Raad van State is echter nog niet overtuigd. Het nu aan de Tweede Kamer voorgelegde wetsvoorstel is m.a.w. nog niet definitief.
De uitkomst – en daarmee ook de ingangsdatum – is nog allerminst zeker. De plannen zijn bekend, maar de realisatie ligt nog open. Kortom: “Wordt vervolgd!”.

ricardoRicardo Dinmohamed
info@dinmed.nl
tel. 06-53 35 19 63